Disclaimer

De Rheezerbelten betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

De Rheezerbelten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.
Op allen door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze dienste gebruik maakt.