Duurzaam ondernemen MVO verklaring

MVO verklaring: Ook wij proberen ons steentje bij te dragen aan het milieu!

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: MVO. We zijn ons bewust van het kostbare bezit, de natuur. Duurzaam ondernemen hoort daar bij. Wij zijn bewust van ons energieverbruik, proberen zoveel mogelijk LED toe te passen en hebben diverse bewegingsmelders voor onze lichtbronnen. Met oog voor de natuur en het milieu wordt er veel aandacht besteed aan dat wat op onze kaart komt. Seizoensproducten die bedreigd worden met uitsterven of niet stroken met onze filosofie van duurzaamheid worden in ons keuken dus ook niet gebruikt. Dit geldt ook voor onze vis: alleen vis gevist door duurzame visserij worden gebruikt.

Wij zijn vanaf november 2012 hier intensief mee bezig. Wij nemen deel aan de Toeristische Energie Agenda Gastvrij Overijssel (TEGO) van de Provincie Overijssel, hebben een EnergieReductiePlan laten opstellen en voeren deze uit via het project GreenDeal vanuit TEGO. In januari 2016 hebben wij het duurzaamheidslabel Green Key behaald: een keurmerk voor duurzaamheid (ism een student van Windesheim die zijn afstudeeroopdracht bij ons uitvoert van september 2014 t/m februari 2015). Zelfs gelijk Goud als eerste restaurant van Overijssel en één van de acht restaurants van Nederland.

greenkey_logo_2012_1.jpg

MVO-VERKLARING

Restaurant de Rheezerbelten voldoet aan de volgende afspraken:

Wij zijn ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving en de maatschappij en wil hierin zodanig handelen, dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden en beschikbaar blijft. Dit doet wij door duurzaamheid steeds verder te integreren in onze bedrijfsprocessen, diensten en producten.

Om dit te realiseren maken we bewuste keuzes en zoeken een balans tussen mensen, planeet en resultaat. Dit is een proces, geen eindbestemming. We zijn continue op zoek naar haalbare stappen om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in ons bedrijf vorm te geven. Om dit te bereiken geven we uitvoering aan de volgende maatregelen:

■ Wij houden ons actief op de hoogte van MVO-ontwikkelingen binnen ons vak en leveren een actieve bijdrage aan de overdracht van onze kennis hierover aan medewerkers en anderen die het vak willen leren.

■ Wij informeren onze gasten, medewerkers en leveranciers hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

■ Wij maken transparante afspraken met betrokken partijen over de kwaliteit van onze product en hoe we de kwaliteit bewaken.

■ Wij bepalen naast de financiële impact ook de sociale en milieu impact van ons product en beperken een eventuele negatieve impact hiervan zoveel mogelijk.

■ Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk.

■ Wij proberen waar mogelijk onze gasten en klanten te informeren over en faciliteren in het verlagen van hun milieubelasting.

■ Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf. Door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen en onze verbruiken van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen.

■ Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een erkend milieu- en/of duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.

Voor de norm energie-efficiente verlichting hebben wij voor de Rheezer Bistro een dispensatie. De reden voor deze dispensatieaanvraag  is zowel technisch als financieel van aard. Bij aanvang van deelname aan de Green Key in januari 2015 en het behalen van Green Key Goud wisten we dat huidige verlichting van één gedeelte van het restaurant (nl. De Rheezer Bistro) niet voldeed aan norm Energie efficiënte verlichting.  Deze verlichting (halogeen) was nog maar enkele jaren geleden geïnstalleerd. Echter, LED was toen nog te weinig beschikbaar. Met ons “huisleverancier” van verlichting Klaasboer Zwolle  is in afgelopen maanden bekeken wat mogelijkheden zijn in vervanging. De huidige hallogeenlampen zijn niet zonder problemen te vervangen door LED lampjes. Dit komt door de staaldraden waaraan deze lampen zijn bevestigd. De stabiliteit van het licht zal in gevaar komen en wat de hoeveelheid lichtopbrengst zal onvoldoende zijn. Kosten hiervan zijn € 1005,00 incl. BTW, maar zal dus geen juist effect hebben. Dus niet geschikt. Nader onderzoek door Klaasboer op internationale lichtbeurs in Frankfurt leverde inzicht in nieuwe ontwikkelingen op (LED verlichting ontwikkelt zich heel snel).  Het voordeel is dat er nu een spot op de markt komt zonder elektronica die rechtstreeks op een rail geplaatst kan worden. Hierdoor wordt het goedkoper en mooier. In onze Rheezer Bistro zijn nl. gewelven, die het lastiger maken e.e.a. te bevestigen en electra op juiste plaatsen te krijgen. Waarschijnlijk komen de spots over twee maanden op de markt. We zullen dan een proefopstelling maken en bezien wat het lichteffect is. We zijn hiervoor dus duidelijk in actie.