Privacy statement

Algemene informatie

Identiteitsgegevens
De gegevens op dit platform worden verwerkt in opdracht van De Rheezerbelten VOF, kantoorhoudend te 7771 SX, Hardenberg, aan de Grote Beltenweg 1.

Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking
De doeleinden die ten grondslag liggen aan de verwerking van persoonsgegevens op dit platform zijn de volgende:

 • u voorzien van producten die wij aanbieden
 • het verder personaliseren en relevanter maken van het aanbod
 • het eenvoudig communiceren met u, bijvoorbeeld informeren over uw account, beveiligingsupdates en productinformatie
 • het tonen van relevantere advertenties middels derden

De rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens op dit platform zijn de volgende: LET OP! Maak een keuze uit onderstaande lijst

 • de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen

Eventuele gevolgen voor niet verstrekken van persoonsgegevens
Indien wij geen toestemming ontvangen van u voor het verstrekken van persoonsgegevens zal de prestatie en werking van een of meerdere bij punt 2 genoemde doeleinden mogelijk verminderen of verslechteren.

Duur van opslag
Wij beheren onderstaande persoonsgegevens van u en bewaren deze voor maximaal 24 maanden.

 • Aantal volwassenen - Persoongegeven 
 • Aantal kinderen - Persoongegeven 
 • Aantal - Persoongegeven 
 • Gewenste datum - Persoongegeven 
 • Gewenst tijdstip - Persoongegeven 
 • Allergie - Bijzonder persoonsgegeven 
 • Aanhef - Persoongegeven 
 • Uw naam - Persoongegeven 
 • Bedrijfsnaam - Persoongegeven 
 • Adres - Persoongegeven 
 • Postcode - Persoongegeven 
 • Plaats - Persoongegeven 
 • Telefoonnummer - Persoongegeven 
 • E-mailadres - Persoongegeven 

Recht op inzage, rectificatie of wissen persoonsgegevens
U kunt veel van uw persoonsgegevens online bekijken, bewerken of verwijderen. Hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens en of u ze kunt beheren is afhankelijk van het platform en de diensten of producten die u gebruikt.

Recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens
U bent ten allen tijde vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het idee heeft dat er onrechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgesprongen. Een andere reden kan zijn dat u een of meerdere van bovengenoemde rechten niet kunt uitvoeren doordat de organisatie achter dit platform hier geen medewerking in verleend. Het liefst ontvangen wij natuurlijk eerst zelf deze klachten, neem hiervoor gerust contact met ons op. Mocht dit niet gewenst zijn, kunt u altijd terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe worden de gegevens gebruikt en wie heeft hierover controle?
De verwerkingsverantwoordelijke, in dit geval De Rheezerbelten VOF, kantoorhoudend te 7771 SX, Hardenberg, aan de Grote Beltenweg 1, is ten alle tijde de eindverantwoordelijke voor het gebruik van en de controle op de verzamelde persoonsgegevens. U mag van de verwerker(-s) van deze gegevens verwachten dat zij zich gezamenlijk met de verwerkingsverantwoordelijke tot het uiterste inspannen om dit zo correct en nauwkeurig als mogelijk te doen. De verwerker zorgt er daarbij voor dat zij, mits goedgekeurd en hierin gefaciliteerd door de verwerkingsverantwoordelijke, alle processen en systemen voldoende ingericht heeft om de gegevens zorgvuldig te verwerken en ook controle hierop uit te oefenen.

Recht op intrekken toestemming tot verwerking gegevens
Nadat u toestemming heeft verleend aan ons om uw persoonsgegevens te verwerken, mag u deze toestemming ten allen tijde intrekken. U kunt dit doen door onze organisatie in te lichten over deze wens waarna wij actie zullen ondernemen.